Het programma

Om de kwaliteit van opvoeding en educatie te waarborgen in Dar-alhudaa, worden alle betrokkenen in hun terrein betrokken bij de opvoeding en het educatieproces.
Dit betreft: de leerling, de ouder, de leraar en het management van Dar al-Hudaa. Eenieder wordt geacht zijn bijdrage en inspanning te leveren naar gelang de verantwoordelijkheden die Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa de desbetreffende verantwoordelijke heeft voorgeschreven.
Hieronder vind je het programma en de verantwoordelijkheden die van eenieder gevraagd worden:

Het onderwijsprogramma voor de leerling bestaat uit 14 uren per week, verspreid over 4 dagen. Van de leerling wordt verwacht dat hij elke les aanwezig is en altijd zijn huiswerk verricht. De vakken en uren zijn als volgt:

Geloofsleer 1 uur
Wetsleer 1 uur
Arabische taal 5 uur
Biografie van de Profeet 1 uur
Opvoedingszittingen 2 uur
Qur’aan 4 uur

 

De 4 door de weeks uren op woensdag en vrijdag hebben naast educatieve doelen opvoedkundige doelen waaronder:
Het monitoren van het dagelijkse leven van het kind in de volgende drie terreinen, namelijk: school, thuis en straat.
Een islamitisch pedagogisch invloed hebben op het kind in de voorgenoemde terreinen.

Lesmateriaal

 1. Geloofsleer: Taw7eed boeken, afhankelijk van de leeftijd + zelfontwikkelde methoden
 2. Wetsleer: Fiqh en gedragsboeken, afhankelijk van de leeftijd + zelfontwikkelde methoden
 3. Arabisch: alQa3idah Anouraniya + Ta3alam Al3arabiya + zelfontwikkelde methode
 4. Sierah: Zelfontwikkelde methode
 5. Opvoedingszittingen: Zelfontwikkelde methode
 6. Qur’aan: Memoriseren + begrijpen van de Qur’aan

 

Benodigdheden voor de leerling

 1. 1x A4 schrift
 2. Kleurpotloden
 3. 2x normale potloden
 4. 6x A5 schriften
 5. Volle etui (met lineaal, gum, puntenslijper enz.)

Voor een optimale opvoeding en educatie van de leerlingen, is de inzet van de ouders ook zeer belangrijk. Om het beste uit te kinderen te kunnen halen geldt dat:

– De ouder zijn kind thuis dient te helpen met huiswerk en voorbereiding.
– De ouder dient deel te nemen aan de cursus Islamitische opvoedkunde.
– De ouder de plicht heeft toezicht te houden op de ontwikkeling van zijn kind binnen Dar al-Hudaa waarbij 1 keer per 2 maanden besloten bijeenkomsten tussen ouders en docent worden verzorgd, om de ouders te begeleiden bij de opvoeding van hun kind, en een samenwerkingsverband tussen ouder en docent op te zetten om het kind te begeleiden.

Om over de kwaliteit van het onderwijs te waken, is het erg belangrijk dat er bekwame leraren voor de klas staan die continu streven naar verbetering en de ontwikkeling van de leerlingen voorop stellen. Hiervoor dient de leraar naast het voorbereiden en geven van de les volgens de methodes van Dar al-Hudaa, ook de volgende zaken te verrichten:

– Bijwonen van cursussen en continue werken aan verbeteren van het lesgeven.
– Bijwonen van cursussen die betrekking hebben op islamitische wetenschap.
– Bijwonen van de wekelijkse lerarenbijeenkomst.
– De docent wordt ook door de opvoed coördinator begeleid bij het doceren en het verhelpen van incidenten.

Managementstructuur:

– De wijze waarop de organisatie van Dar al-Hudaa wordt bestuurd, gebeurt volgens de juiste Islamitische prioriteiten en voorschriften.
– Er wordt gebruik gemaakt van een organisatiestructuur waarbij een ieder zijn eigen taken uitvoert naar gelang zijn vaardigheden en kennis, zodat er over de kwaliteit en orde gewaakt kan worden in de organisatie, en het onderwijs optimaal verzorgd kan worden.
– Door duidelijke communicatielijnen, taakverdelingen, werkwijzen- en methodes, wordt chaos vermeden. Praktisch betekent dit dat de volgende personen betrokken zijn bij de organisatie:

o Directeur: hij is hoofd- en eindverantwoordelijk voor alle zaken die gebeuren bij Dar al-Hudaa.

o Technisch directeur: hij zorgt voor de directe aansturing van de administrateurs en hij is verantwoordelijk voor de personeelsadministratie.

o Administratie: draagt zorg voor leerlingen en lerarenadministratie, zoals cijferadministratie, betalingsadministratie etc.

o Opvoeding coördinator : begeleiding van de leraren inzake educatieve en pedagogische zaken

o Leerlingenbegeleider (pedagoog/opvoedkundige): begeleiding van de leerlingen inzake educatieve en pedagogische zaken