Welkom bij Dar al Hudaa!

  • Start Dar al Hudaa 2018/2019:

    Zaterdag 15 september 2018

    Woensdag 17:00 – 19:00
    Zaterdag 09:00 – 15:00
    Zondag 09:00 – 15:00

Uitleg over toelatingskeuze bij Dar al Hudaa

Wij kennen bij Dar al Hudaa verschillende leeftijdcategoriën en niveaus. Bij het toelaten van de kinderen worden de klassen ingedeeld aan de hand van deze kriteria. Het kan daarom zijn dat uw kind langer ingeschreven staat dan een ander kind maar helaas niet ingedeeld wordt omdat de betreffende leeftijdscategorie of niveau waarin hij/zij valt al vol is.

We kunnen de leeftijdscategorieën en niveaus niet door elkaar indelen omdat dat een negatief effect heeft op de kinderen.

Wij hopen dat u dit begrijpt en vragen uw begrip hiervoor.

Waarom Dar al Hudaa?

De juiste opvoeding voor onze opkomende generaties in Nederland en in alle andere samenlevingen, is de opvoeding volgens het Boek van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en de Sunnah van de Profeet Muammed  salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. Dit is de manier van opvoeden voor deze generaties, om te kunnen slagen in deze wereld en in het hiernamaals. Het lijden van moslims in het Westen is te wijten aan de crisis van het niet hebben van de juiste opvoeding die ervoor zorgt dat ieder individu goed is voor zichzelf en voor zijn samenleving. Het is dan ook van groot belang om deze opkomende generaties van dezelfde opvoeding te laten genieten, als de generaties die door de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam  zijn opgevoed, om zo in hun voetsporen te treden. Een opvoeding die ervoor zorgt dat elk individu vasthoudt aan het Boek van Allaah Al-3aziez (de Almachtige), en gewend raakt aan de goede deugden in zijn jeugd en deze samen met hem opgroeien. Hierdoor zullen zij ontvankelijker zijn voor deze methode en deze blijven aanhangen. Deze opvoeding versterkt de goede manieren van de opkomende generaties en voorziet hen van een sterke moraal.

Het is dus van groot belang om in een vroeg stadium te starten met de juiste opvoeding voor de opkomende generaties, conform het Boek van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en de Sunnah van de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, zodat zij deze in de toekomst in woord, daad en gedrag zullen toepassen. En de tijd heeft ons geleerd dat de juiste opvoeding op een jeugdige leeftijd een plek in de ziel van deze generaties inneemt, en dat deze hen op lange termijn sterk bij blijft en hen leidt naar het verrichtten van goede deugden.

En om al bovengenoemde redenen is het idee ontstaan voor het oprichten van Dar al-Hudaa in Utrecht-Nederland om deze generaties bij de hand te nemen en hen de juiste opvoeding te geven waardoor zij de juiste methodiek en geloofsleer meekrijgen, en hierdoor de leer van de vrome voorgangers doen herleven.

Wij vragen Allaah Al-3aziez (de Almachtige) om ons in staat te stellen deze aanpak te realiseren en deze te zegenen, Hij is Al-3aliem (de Alwetende) en A-Ssamie3 (Alhorende).