Doelstellingen

Dar al-Hudaa streeft ernaar de volgende doelen te behalen:

– Het behalen van de tevredenheid van Allaah
– Het verspreiden van de tawhied (monotheïsme) en het zuiveren van onwetendheid en misvattingen
– Het onderwijzen van de Sunnah in theorie en praktijk aan zowel kinderen als ouders
– Het onderwijzen van de Heilige Qur’aan met inachtneming van de regels van Tadjwied
– Op een opvoedkundige wijze kennis laten maken met de vrome voorgangers
– Het verspreiden van de juiste Islamitische fiqh
– Aandacht en zorg voor het leren en spreken van de Arabische taal
– Het opvoeden van kinderen, jongeren en ouderen met de juiste Islamitische normen en waarden
– Het ondersteunen en aansturen van de ouders in de juiste opvoeding van hun kinderen
– Het ontwikkelen van een generatie die opgevoed is met de Qur’aan en de Sunnah

– Het creëren van een generatie die is opgevoed op basis van de Qur’aan en de Sunnah.
– Het onderwijzen van jongeren in de Arabische taal zodat zij in staat worden gesteld de Qur’aan en de authentieke Sunnah te begrijpen.
– Het overdragen van de Islamitische kennis aan de kinderen.
– De harten van de kinderen vullen met de liefde voor Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa, zijn Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en voor de Islaam.
– Het voorbereiden van de kinderen op de toekomstige verantwoordelijkheden middels het opvoedkundige lesprogramma.
– Het opvoeden van de kinderen met het juiste gedrag en de juiste Islamitische persoonlijkheid in de Nederlandse samenleving.
– Extra aandacht geven aan en het bevorderen van het praktiseren van de opgedane kennis en het uitnodigen hiernaar.
– Het versterken van de binding met het Islamitische geloof.

Dar al-Hudaa probeert al haar verheven doelen te bereiken middels de volgende zaken:

– Het bieden van hoogkwalitatieve opvoedkundige en educatieve lessen voor kinderen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de praktisering van de kennis;
– Het opleiden van Islamitische docenten zodat zij de juiste educatie en opvoeding kunnen overdragen;
– Het bieden van Islamitisch onderwijs en opvoeding aan ouders;
– Het bieden van ondersteuning aan ouders bij de opvoeding van kun kinderen;
– Het ontwikkelen van lesmateriaal waarmee de onderwijsdoelen behaald kunnen worden;
– Het opzetten en bevorderen van de samenwerking met Islamitische onderwijsinstellingen die hetzelfde pad volgen.