Doelstellingen

Specifieke doelstellingen voor de jeugd

  1. Onze kinderen de juiste gedragscode mee te geven en hen weg te houden van de slechte eigenschappen, naar het voorbeeld van onze Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam
  2. Het creëren van een generatie die is opgevoed met de leiding van de Qur’aan en de correcte Sunnah
  3. Het begeleiden en ondersteunen van de ouders in het opvoeden van hun kinderen volgens de juiste opvoedmethodiek
  4. De kinderen onderwijzen in de Arabische taal zodat zij in staat worden gesteld de Qur’aan en de correcte Sunnah te begrijpen
  5. De harten van de kinderen vullen met de liefde voor Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en Zijn Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en voor de Islaam
  6. De kinderen voorbereiden op het nemen van verantwoordelijkheden middels de opvoedkundige lesprogramma’s
  7. Het opvoeden van de kinderen met de juiste gedragscode en hen leren om samen te werken, te geven en nemen en hen het ware begrip van broeder/zusterschap mee te geven
  8. Het ontwikkelen van de juiste Islamitische persoonlijkheid die volop meedoet en aanwezig is in de Nederlandse samenleving

En met allle bovengenoemde doelstellingen en nog vele anderen hoopt de school met de hulp van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa deze allemaal te realiseren in de nabije toekomst. En we vragen Allaah om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is al-3aziez (de Almachtige) en daartoe in staat.