Wie zijn wij

Wij zijn Dar al-Hudaa voor het memoriseren van de Heilige Qur’aan met behoud van de Sunnah van onze nobele Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam volgens het begrip van de vrome metgezellen. Dit project is opgezet door onze broeder Suhayb Ahmad Salaam, in samenwerking met broeder Abdelhafid en enkele andere broeders, om al het goede van deze vrome godsdienst te leveren aan de kinderen van deze natie.

Motieven voor de oprichting van Dar al-Hudaa

Er is geen twijfel dat de beproevingen de moslims in het algemeen hebben geraakt en in het bijzonder de moslims die in Nederland leven, mede door het tekort aan predikers die voor hervormingen moeten zorgen, door de verspreiding van innovaties en de afstand die de mensen van het Boek van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en de Sunnah van Zijn Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam hebben gedaan, het falen van de verschillende onderwijsprogramma’s op verschillende niveaus en de nalatigheid van de moskeeën om hun ware rol in te nemen. Daarom hebben een aantal mensen die het beste voor hebben met deze godsdienst en de opkomende generaties, besloten hier verandering in te brengen.

Door middel van het juist opvoeden van de opkomende generaties kunnen zij een grote rol innemen in het terugbrengen van de mensen naar hetgeen waar de eerste generatie,God zegene hen, zich op bevond. Op basis van bewijzen uit de Heilige Qur’ aan en de Sunnah, willen zij deze generaties het belang van kennis opdoen en overbrengen meegeven. En de bewijzen die het belang van kennis opdoen en de status van de zoeker van kennis onderschrijven, zijn er in grote aantallen en als voorbeeld hebben wij een uitspraak van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam waarin hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zegt:

“Voorwaar, wie een weg kiest waarin hij naar kennis zoekt, Allaah zal (hem) daarmee een weg naar het paradijs geven. En voorwaar, de engelen zullen hun vleugels laten neerdalen vanwege hun tevredenheid met degene die kennis vergaart. En voorwaar, degenen die zich in de hemelen en op de aarde bevinden en de vissen in de zee vragen voor hem om vergiffenis. En voorwaar, de waarde van een geleerde tegenover die van de aanbidder, is de waarde van de volle maan die in de nacht schijnt tegenover de rest van de planeten. En voorwaar, de geleerden zijn de erfgenamen van de profeten. De profeten hebben namelijk geen ‘Dienaar’1 of ‘Dirham’2 nagelaten, maar hebben kennis nagelaten. Voorwaar, wie dat grijpt, hij heeft een overvloedig aandeel gegrepen.”3

De oprichting van Dar al-Hudaa heeft in 2012 te Utrecht-Nederland plaatsgevonden, met als doel het vormen van individuen met de juiste principes en eigenschappen en het oprichten van een voorbeeldige islamitische gemeenschap voor Nederland en de rest van de wereld, zoals die er ooit was in de tijd van de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, met een zuiver begrip van de Islaam. Dar al-Hudaa is een onderdeel van Stichting alFitrah, die vele en zeer belangrijke projecten heeft opgezet, moge Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa deze stichting en een ieder die zich ervoor inzet zegenen.


[1] ‘Dienaar’ is: een gouden muntstuk dat als munteenheid in het Islamitische tijdperk werd gebruikt.

[2] ‘Dirham’ is: een zilveren muntstuk dat als munteenheid in het Islamitische tijdperk werd gebruikt.

[3] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam a-Ttirmidhie en imaam aboe Daawoed en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie, moge Allaah hem genadig zijn, in het boek Sahieh a-Ttarghieb, nummer 70.